Український форум благодійників - Розвиваймо благодійність разом
Головна    Послуги    Проведення експертизи    Національний рейтинг благодійників    Положення
 

ПОСЛУГИ

Положення
Блог Корисні ресурси
ОПИТУВАННЯ
Ви вже запланували справи і цілі на 2019-й?
МИ НА FACEBOOK

ПОЛОЖЕННЯ

  Про Національний рейтинг благодійників 2015

           

  І. Мета і завдання

1. Метою Національного рейтингу благодійників 2015 (далі – Рейтинг) є сприяння розвитку прозорого та підзвітного сектора благодійництва в Україні.

 

2. Завданнями Рейтингу є:

    відзначення на рейтинговій основі усіх благодійників з числа благодійних фондів та благодійних організацій, які спрямовують власні ресурси на розв'язання актуальних суспільних проблем.

   проведення інформаційно-комунікаційної кампанії, спрямованої на популяризацію благодійництва в Україні;

     популяризація кращих зразків благодійництва в Україні як прикладу для наслідування та засвідчення благодійництва та філантропії в суспільстві.

                     

                    II. Організатори Рейтингу 

Організатором  Рейтингу є Український форум благодійників. 

 

 

III. Термін і місце проведення Рейтингу

 

1. Рейтинг проводиться у період з «1» жовтня по «31» жовтня 2015 року. В рамках цього терміну відбувається  збір анкет на участь у Рейтингу, аналіз отриманих даних, формування Рейтингу та його публічне оприлюднення.

2. Сформований Рейтинг благодійників з усіма його учасниками та їх показниками оприлюднюється на веб-сайті www.ufb.org.ua

3. Загальні результати Рейтингу оприлюднюються під час публічного заходу у місті Києві 19 листопада 2015 року, а також на сайтах www.ufb.org.ua та www.gazeta.ua.

 

                    IV. Учасники Рейтингу

1. У Рейтингу можуть брати участь благодійні фонди та благодійні організації (код неприбутковості 0005), які надавали  благодійну допомогу для вирішення суспільних проблем у 2014 році. Заявки на участь у Рейтингу мають подавати безпосередньо самі благодійні фонди та організації..

 

2. У Рейтингу не можуть брати участь:

  представники органів влади та місцевого самоврядування;

  кандидати на виборні посади;

  політичні партії;

  об'єднання громадян;

  організації, представники яких входять до Наглядової Ради чи Оргкомітету Рейтингу;

  благодійні фонди та організації, які не заповнили повністю аплікаційну форму;

  благодійні фонди та організації, які не додали до заповненої анкети податковий звіт за визначений період;

  благодійні фонди та організації, які не згодні на оприлюднення розміщеної в аплікаційній анкеті інформації;

  благодійники, які подали  аплікаційну форму після закінчення терміну прийому заявок;

  комерційні компанії.

 

3. Для участі у Рейтингу необхідно подати до Оргкомітету Рейтингу заповнену анкету встановленого зразка.  Форма анкети знаходиться на порталі “Форум благодійників” www.ufb.org.ua.   Обов’язковими додатками до анкети на участь у Рейтингу мають бути копії річного податкового звіту за 2014 та 2013 роки та копія свідоцтва про реєстрацію.

 

4. Прийом анкет здійснює відповідальна особа Оргкомітету Рейтингу.

 

5. Заповнену анкету разом із додатками слід надсилати через портал www.ufb.org.ua. Подані матеріали не рецензуються і не повертаються. Подавачі заявок несуть відповідальність за достовірність поданої інформації.

 

6. Кінцевий термін подання заявок: 31 жовтня 2014 року. Заявки, які подано після закінчення встановленого терміну не розглядаються.

 

                    V. Визначення результатів та формування Рейтингу

1. Рейтинг складатиметься по трьох окремих категоріях за обсягами фінансової благодійної допомоги, всередині яких відбудеться окреме рейтингування:

       до 1 млн. грн.,

       від 1 до 10 млн. грн.,

       від 10 млн. грн.

 

2. Рейтинг передбачає визначення лідерів (за сумою витрачених коштів) всередині категорій за напрямками діяльності:

     Соціальний захист та соціальна допомога

     Охорона здоров'я

     Наука та освіта

     Мистецтво та культура

     Навколишнє середовище, енергозбереження, захист тварин

     Спорт та фізична культура

     Допомога армії

     Допомога внутрішньо переміщеним особам

     Зниження конфліктності в суспільстві

 

3. У кожній категорії визначатимуться лідери за наступними номінаціями:

     сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2014 році; 

     сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2014 році відносно 2013 року;

     кількість отримувачів адресної благодійної допомоги

     кількість залучених волонтерів.

 

 

VI. Організація Рейтингу

 

Організатор Рейтингу формує Організаційний комітет (далі - Оргкомітет) та Наглядову Раду Рейтингу:

     Оргкомітет Рейтингу  є постійно діючим робочим органом Рейтингу для виконання організаційної, виконавчої, координаційної, комунікаційної та звітної функцій. Оргкомітет діє згідно з даним Положенням.

     Наглядова Рада Рейтингу здійснює нагляд за підготовкою та формуванням Рейтингу, виконує презентаційні та контролюючі функції. Наглядова Рада діє згідно з даним Положенням.

 

VIІ. Організаційний комітет Рейтингу

 

1.  Оргкомітет Рейтингу є постійно діючим робочим органом Рейтингу, що утворюється з -поміж представників Організатора та партнерів Рейтингу.

2. Оргкомітет забезпечує відкритість і прозорість організаційних дій із підготовки та проведення Рейтингу.

3. Оргкомітет проводить публічне звітування щодо організації та проведення Рейтингу, його результатів.

4. Члени Оргкомітету виконують свої обов'язки на громадських засадах.

5. Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю голосів членів Оргкомітету, які беруть участь у засіданні.

6. Повноваження Оргкомітету:

- розробка робочого плану підготовки та формування Рейтингу;

- проведення організаційної роботи з підготовки Рейтингу;

- затвердження Положення про Національний рейтинг благодійників, а також затвердження форми аплікаційної заявки для участі у Рейтингу;

- розробка та впровадження комунікаційної стратегії Рейтингу;

- збір анкет-заявок на участь у Рейтингу;

- введення отриманих даних у базу даних Рейтингу та формування Рейтингу за отриманими кількісними показниками;

- залучення необхідних ресурсів для організації та проведення Рейтингу, а також оприлюднення його результатів.

7. Оргкомітет постійно інформує про свою діяльність Наглядову раду Рейтингу.

 

VIІІ Наглядова рада Рейтингу

 

1. Наглядова Рада Рейтингу — орган, що презентує Рейтинг, здійснює нагляд за роботою Оргкомітету та процесом формування Рейтингу.

 

2. Наглядова Рада формується з числа фізичних осіб — провідних експертів в області економіки, фінансів, соціології, юриспруденції, аудиту та громадської діяльності, які зацікавлені у розвитку прозорого та підзвітного сектору благодійності в Україні.

 

3. Кількісний та персональний склад Наглядової Ради визначається Організатором Рейтингу.

 

4. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

 

5. Повноваження Наглядової Ради:

 

- здійснення моніторингу та оцінки діяльності Оргкомітету;

- здійснення контролю за процесом формування Рейтингу та визначення його результатів;

- використання власних професійних знань та досвіду для удосконалення та розвитку Рейтингу, а також власного авторитету для його популяризації;

- виключення з Рейтингу заявок від учасників, чия репутація чи діяльність можуть негативно впливати на репутацію Рейтингу та Організаторів.

 

6. Члени Наглядової ради мають право:

 

- представляти інтереси Рейтингу;

- брати участь у засіданнях Наглядової Ради;

- брати участь в якості спостерігачів у роботі Оргкомітету Рейтингу;

- відмовитися від участі у Наглядовій раді, направивши на ім'я Організатора відповідну заяву.

 

7. Рішення Наглядової Ради оформлюється протоколом. 

 
 
ПІДПИСКА
на електронні видання Форуму
"Хроніки благодійності" та "ФІЛАНТРОскоп"
 
 
Оберіть, будь ласка, категорію підписувачів, до якої вас віднести:
  • Виділити всі
 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ БЛАГОДІЙНИКІВ
{* *}