Covid-19: карта благодійних ініціатив. Детальніше

Етичний кодекс

Етичний кодекс Українського форуму благодійників був розроблений у серпні, а прийнятий у грудні 2008 року на Конференції членів УФБ. Документ визначає основні принципи діяльності організацій-учасників УФБ. Його дотримання – одна з головних вимог участі у УФБ. Нова редакція Етичного кодексу була затверджена Загальними зборами УФБ 19.04.2018 р.

  1. Дотримання законодавства. Учасники УФБ діють виключно в межах та у спосіб, дозволений діючим законодавством України та імплементованими міжнародними нормами.
  2. Підзвітність. Учасники УФБ є підзвітними перед громадянами України, державними установами та власними донорами. Дотримання цього пункту підтверджується шляхом відкритого та регулярного (не рідше разу на рік) публічного звітування учасниками про свою діяльність, що обов’язково містить фінансові дані.
  3. Суспільно відповідальне ставлення до ресурсів та ефективне використання коштів.  Учасники УФБ використовують свої ресурси виключно для досягнення суспільно корисних результатів, відповідно до статутних цілей  і завдань. При здійсненні своєї діяльності Учасники УФБ намагаються забезпечити високу ефективність використання коштів та зводять адміністративні витрати до оптимального мінімуму.
  4. Прозорість. Діяльність учасників УФБ є прозорою для широкого кола суб’єктів: отримувачів благодійної допомоги, громадськості, інших організацій, державних органів, ЗМІ тощо. Дотримання цього пункту підтверджується відкритою та доступною для пошуку (зокрема, за допомогою Інтернету) інформацією про місію організації, її цілі, структуру управління, фінансові та описові звіти про діяльність. Учасники УФБ надають повну та достовірну інформацію про свою діяльність через власні комунікаційні канали та засоби, а також  шляхом надання відповідей на інформаційні запити.
  5. Рівні можливості. Учасники УФБ забезпечують рівні можливості для усіх отримувачів благодійної чи іншої фінансової допомоги. Дотримання цього пункту підтверджується відсутністю обмежень чи привілеїв за будь-якою ознакою дискримінації (зокрема, національна, політична чи релігійна належність, стать, спосіб життя, зовнішність, соціально-економічне становище тощо). Рівні можливості також забезпечуються шляхом застосування широко оприлюднених та послідовних критеріїв при прийнятті та розгляді заявок на допомогу.
  6. Конфлікт інтересів. Учасники УФБ гарантують, що їхні співробітники, особливо ті, які залучені до прийняття рішень про розподіл та використання коштів, не використовують своє службове положення для особистої вигоди. Конфлікт інтересів між учасниками УФБ може бути вирішений за допомогою модерації Дирекції або Правління. Кожен учасник зобов’язаний повідомляти Дирекцію про виникнення або можливість виникнення такого конфлікту.
  7. Конфіденційність.Таємна, службова, конфіденційна інформація, а також персональні дані використовуються та оприлюднюються Учасниками УФБ виключно у випадках та у спосіб, визначений чинним законодавством України.
  8. Професіоналізм. Учасники УФБ дотримуються високих професійних стандартів у власній діяльності. Це означає усвідомлення та оволодіння основами діяльності у секторі благодійності, постійне прагнення до підвищення кваліфікації та рівня знань, а також прагнення відповідати у роботі організації кращим міжнародним та вітчизняним стандартам ведення благодійної діяльності.