Етичний кодекс

Етичний кодекс Українського форуму благодійників був розроблений у серпні, а прийнятий у грудні 2008 року на Конференції членів УФБ. Документ визначає основні принципи діяльності організацій-членів Форуму. Його дотримання – одна з головних вимог членства у Форумі. Нова редакція Етичного кодексу бура затверджена Загальними зборами УФБ 19.04.2018 р.

  1. Дотримання законодавства. Учасники Форуму діють виключно в межах та у спосіб, дозволений діючим законодавством України та імплементованими міжнародними нормами.
  2. Підзвітність.Учасники Форуму є підзвітними перед громадянами України, державними установами та власними донорами. Дотримання цього пункту підтверджується шляхом відкритого та регулярного (не рідше разу на рік) публічного звітування учасниками про свою діяльність, що обов’язково містить фінансові дані.
  3. Суспільно відповідальне ставлення до ресурсів та ефективне використання коштів.  Учасники Форуму використовують свої ресурси виключно для досягнення суспільно корисних результатів, відповідно до статутних цілей  і завдань. При здійсненні своєї діяльності Учасники Форуму намагаються забезпечити високу ефективність використання коштів та зводять адміністративні витрати до оптимального мінімуму.
  4. Прозорість. Діяльність учасників Форуму є прозорою для широкого кола суб’єктів: отримувачів благодійної допомоги, громадськості, інших організацій, державних органів, ЗМІ тощо. Дотримання цього пункту підтверджується відкритою та доступною для пошуку (зокрема, за допомогою Інтернету) інформацією про місію організації, її цілі, структуру управління, фінансові та описові звіти про діяльність. Учасники Форуму надають повну та достовірну інформацію про свою діяльність через власні комунікаційні канали та засоби, а також  шляхом надання відповідей на інформаційні запити.
  5. Рівні можливості. Учасники Форуму забезпечують рівні можливості для усіх отримувачів благодійної чи іншої фінансової допомоги. Дотримання цього пункту підтверджується відсутністю обмежень чи привілеїв за будь-якою ознакою дискримінації (зокрема, національна, політична чи релігійна належність, стать, спосіб життя, зовнішність, соціально-економічне становище тощо). Рівні можливості також забезпечуються шляхом застосування широко оприлюднених та послідовних критеріїв при прийнятті та розгляді заявок на допомогу.
  6. Конфлікт інтересів. Учасники Форуму гарантують, що їхні співробітники, особливо ті, які залучені до прийняття рішень про розподіл та використання коштів, не використовують своє службове положення для особистої вигоди. Конфлікт інтересів між учасниками Форуму може бути вирішений за допомогою модерації Дирекції або Правління. Кожен учасник зобов’язаний повідомляти Дирекцію про виникнення або можливість виникнення такого конфлікту.
  7. Конфіденційність.Таємна, службова, конфіденційна інформація, а також персональні дані використовуються та оприлюднюються Учасниками Форуму виключно у випадках та у спосіб, визначений чинним законодавством України.
  8. Професіоналізм. Учасники Форуму дотримуються високих професійних стандартів у власній діяльності. Це означає усвідомлення та оволодіння основами діяльності у секторі благодійності, постійне прагнення до підвищення кваліфікації та рівня знань, а також прагнення відповідати у роботі організації кращим міжнародним та вітчизняним стандартам ведення благодійної діяльності.